tevekenysegunk

Társasházkezelés

Társasházkezelés

button


TH1Társaságunk Csepel legrégebbi és legnagyobb társasházkezeléssel foglalkozó cége, 100%-os önkormányzati tulajdonban. A kilencvenes évek elején értékesítette a kerületi önkormányzat a tulajdonában lévő bérlakások jelentős részét. Ezekből alakultak az első társasházak. Cégünk jogelődjénél ekkor indult el a társasház-kezelési tevékenység.
Cégünk a 100%-os önkormányzati tulajdoni hányad miatt biztos pénzügyi háttérrel rendelkezik.

Jelenleg 84 db társasház kezelését végezzük, amely kb. 4.300 albetét. Ezek között vannak 4 és 264 albetétes épületek is. Közöttük találhatóak tisztán magántulajdonú, valamint vegyes tulajdonú (magánlakás és önkormányzati lakás) társasházak is. Épületeink között megtalálhatóak a középmagas panel- és a hagyományos építési móddal készült téglaépületek is. Ezek közül szép számmal vannak olyan társasházak, amelyeket a megalakulásuk óta folyamatosan mi kezelünk.

Az adott tulajdonosi közösségtől függően igen sokszínűek és változatosak a felmerülő problémák. Most már a hosszú évek alatt összegyűlt tapasztalatok, a folyamatos szakmai képzések által gyűjtött szakmai ismeretek birtokában tudjuk végezni napi munkánkat. Van olyan munkatársunk is, aki a kezdetektől a mai napig folyamatosan végzi ezt a munkát, óriási tapasztalatra szert téve a hosszú évek alatt.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. a kerület számos társasházának közös képviseletét látja el. Társasház-kezelési csoportunk rendelkezik műszaki, jogi, könyvelési, valamint pénzügyi-gazdasági háttérrel. Feladataink magas szintű ellátását nagy gyakorlattal rendelkező társasházkezelők végzik.

A társasházkezelő legfőbb feladatai:

 • Az épület üzemeltetése.
 • Az épületek műszaki felügyelete, karbantartása.
 • Közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás.
 • Bérleti szerződések megkötése.
 • A közös költség, bérleti díjak befizetésének nyilvántartása.
 • Szervezeti és Működési Szabályzat készítése, az Alapító Okirat ügyvéddel történő elkészíttetése.
 • Közgyűlések előkészítése, levezetése.
 • A közgyűlés által elfogadott feladatok elvégzése.
 • Éves elszámolás és beszámolók elkészítése.
 • Az aktuális pénzügyi helyzet, valamint a Társasház műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése.
 • Teljes körű követeléskezelés.
 • Kapcsolattartás, együttműködés a számvizsgáló bizottsággal és a lakókkal.
 • Panaszos ügyekben való eljárás.
 • Szükséges hibaelhárítások elvégeztetése.
 • Pályázatok figyelése, pályázatokon való részvétel.

A közgyűlés

TH2A közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet. A közgyűlés feladata, hogy határozatot hozzon a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, fenntartásáról. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. A közgyűlés akkor tekinthető döntésképesnek, ha az összes tulajdoni hányadnak több mint felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak.

A számvizsgáló bizottság

A számvizsgáló bizottság tagjai a lakóközösségből kerülnek ki. A számvizsgáló bizottság feladata, hogy ellenőrizze a társasházkezelő ügyintézését és a ház pénzforgalmát, véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat.

A közös költség

A közös költség adja a ház működési kiadásainak fő forrását, amelynek mértékére vonatkozóan a társasházkezelő nyújt be javaslatot és a közgyűlés szavazza meg. A közös tulajdonba tartozó épületrészek üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkálatait fedezi. A közös költség tartalmazza: a víz-csatorna díjat, az elektromos áram díját, a szemétszállítási költséget, a kéményellenőrzési díjat, a közös képviselet költségét, a takarítás díját, a 
TH3nyomtatványok és az ügyvitel díját, a bankköltséget, az épületbiztosítási díjat, a posta- és perköltségeket, az épület-felszerelés (hólapát, lombsöprű, jégmentesítő stb.) díját, a hibaelhárítás és a tervszerű karbantartás költségeit. Egyes társasházaknál eltérés lehet a közös költség megoszlását illetően. A költségviselési arány a tulajdoni hányadokhoz igazodik.
Egyes méltányossági szempontokra hivatkozva a törvény lehetőséget ad a megosztási arány megváltoztatására.

A közös költség rendszeres fizetése minden tulajdonos kötelessége. Azon tulajdonosok, akik fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget és 3 havi tartozásuk felhalmozódik, először felszólító levelet kapnak a Társasház-kezelési csoport követeléskezelési ügyintézőjétől, amelyben felhívjuk a figyelmét arra, hogy a felszólító levél kézhezvételét követő 8 napon belül rendezze tartozását. A felszólító levél tartalmazza azt az opciót, hogy a jogi eljárások megindítása előtt keresse fel az adott társasház kezelőjét, és kössön vele jogi egyezséget (részletfizetés).

Ha a tulajdonos ezután sem fizeti meg tartozását, az ingatlanra (3 havi tartozás esetén) jelzálogjog bejegyzését kérvényezzük a Földhivataltól, ahol ezt a módosított SZMSZ lehetővé teszi számunkra. Azoknál a Társasházaknál, ahol az SZMSZ nem került módosításra a tulajdonosok kérésére, ott a standard időszak (6 havi tartozás) esetén kerül bejegyzésre a jelzálogjog az ingatlanra.

Amennyiben a tulajdonos továbbra sem mutat fizetési hajlandóságot, kibocsáttatjuk a Magyar Országos Közjegyzői Kamarával a fizetési meghagyást. Abban az esetben, ha a tulajdonos vitatja az összeget, automatikusan perré alakul az eljárás. A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bírósághoz kerül az ügy.

Ha a tulajdonos nem él ellentmondással, 15 napon belül a fizetési meghagyás automatikusan jogerőre emelkedik, amely után a közös képviselő kérheti a végrehajtást. Ezután elkészül a végrehajtási lap, amelyet a végrehajtó felé megküld a közös képviselő jogtanácsosa. A végrehajtó a kibocsátott végrehajtási lap birtokában felkeresi az adóst. Ha nem vezet eredményre az adóssal történő egyeztetés, akkor felveszi a kapcsolatot azon hivatalokkal, amelyeknél letiltás formájában foganatosítani tudja a hátralék rendezését. Abban az esetben, ha már végrehajtóhoz kerül az ügy, az adós a behajtandó ügyérték akár többszörösét is köteles megfizetni a végrehajtási költségek miatt.

A vízórákról

TH4_vizora

Évente csak egyszer jön a vízóra leolvasó

A mellékvízmérők leolvasása 2015 márciusától megváltozik, a vízóra-leolvasók, évente csak egyszer keresik fel az ügyfeleket.

A Fővárosi Vízművek, www.vizmuvek.hu oldalán tájékozódhatnak az ügyfelek, hogy a főváros kerületeiben mikor várható az éves leolvasás, az első éves elszámolás és az első részértékes számla.

Csepelen februárban lesz az éves leolvasás, 2016márciusában kapja meg az első éves elszámoló számlát a lakástulajdonos és 2015 szeptemberében érkezik az első részértékes számla. Ahol az éves leolvasást első alkalommal 2015 októbere és 2016 márciusa között végzik, az első részértékes számla kiállítása megelőzi az első elszámoló számlát.

Senki sem szeret többet fizetni annál, mint amennyit fogyaszt. A Városgazda Zrt. Társasházkezelési Osztálya, szeretné felhívni a figyelmet azokra a plusz költségekre, amelyeket a csöpögő csapok és a nem megfelelően működő WC tartályok okoznak. Naponta akár 40-120 liter vizet pazarolhatunk el, ha csöpög a csap, egy hibás WC tartállyal pedig nagyságrendekkel többet. Érdemes a hibákat minél hamarabb kijavítani, mert a látszólag csöppnyi mennyiségek jelentősen megemelhetik a vízszámlát. De hogyan lehet ezt ellenőrizni? A társasházban lakóknak mellékvízmérőre van szükségük ahhoz, hogy pontosan tudják, mennyi vizet használnak a háztartásukban.

A főmérő - társasházak esetében - a társasház nevén van. A tulajdonosok mellékvízmérői egyéni szerződésük alapján, a szolgáltató Vízművekkel történő tényleges vízfogyasztás mérésére szolgálnak. A mellékvízmérők leolvasása 2015 márciusától megváltozik, a vízóra-leolvasók ezentúl évente egyszer keresik fel az ügyfeleket, olvasható a Fővárosi Vízművek oldalán, a www.vizmuvek.hu honlapon.

Az éves leolvasási időszakot az ügyfelek megtalálják a vízdíjszámlákon, valamint a megszokott gyakorlat szerint a lépcsőházban elhelyezett plakátokon.

A részszámlák kibocsátása kéthavonta történik, vagy az átlagfogyasztás alapján, melynek értékét az utolsó éves leolvasást megelőző egy év átlagfogyasztása alapján állapítják meg, vagy a tulajdonos által bediktált fogyasztási adatok szerint. Amennyiben az ügyfelek a számlán feltüntetett diktálási időszakon belül élnek ezzel a lehetőséggel, úgy a számlát a részérték helyett a bejelentett mérőállás alapján állítják ki. Ha a diktálás mégis elmarad, a korábban megajánlott részérték alapján részszámlát bocsát ki a Díjbeszedő Holding Zrt.

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az elszámolásra szolgáló mellékvízmérők hitelesítésének hatálya nyolc év. A lakásokban elhelyezett mellékmérők a fogyasztó tulajdonában vannak, és azok nyolcévenkénti hitelesítéséről, cseréjéről a fogyasztónak kell gondoskodnia a saját költségén.A mellékvízmérők cseréjére a mérők meghibásodása vagy hitelességének lejárta esetén van szükség. Annak a lakástulajdonosnak, akinek nincs érvényes mellékszolgáltatási szerződése, a víz- és csatornadíjat a fogyasztása után a társasháznak kell megfizetnie.

Elérhetőségeink

Amennyiben szívesen bízná társasházának kezelését hozzáértő szakemberekre, úgy kérjük, ezt a szándékát jelezze a 278-5851-es telefonszámon. Kollégáink egy egyeztetett időpontban felkeresik Önöket, felmérik a társasház műszaki állapotát és árajánlatot adnak. A Társasház-kezelési osztály munkatársainak telefonszámát az „Elérhetőségek” menüpont alatt találják meg.

Közösképviselők

 

Keresés


Bejelentkezés
Elektronikus számla


Országos hírfigyelő


Fogyasztóvédelmi rovat


Élmény, sport, kikapcsolódás


Játékgyár


Csepeli strandfürdő hírek


Közérdekű információk


Térkép

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
1215 Budapest,
Katona József utca 62-64.

GPS: É.sz.: 47.4262584 | K.h.: 19.0841866

Cookie-kat azért használunk, hogy weboldalunkat még jobban az Ön személyes igényeire szabhassuk. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.