tevekenysegunk

Intézményműködtetés

Intézményműködtetési Főosztály

Az osztály feladata az iskolák üzemeltetési tevékenységének kézbentartása, optimalizálása. Az iskolák műszaki állapotának figyelemmel kísérése. Az iskolai gazdasági ügyintézők, karbantartók, takarítók, konyhai dolgozók munkájának irányítása és felügyelete.
Az üzemeltetéshez szükséges anyagok rendelése és beszerzésének koordinálása.
Tűz és munkavédelmi előírások betartása és betartatása. Iskolák felújítási terveinek elkészítéséhez javaslat tétel, végrehajtásának követése.

17 közoktatási intézmény tartozik a Főosztály alá. Ezek az intézmények teljes összterülete 151.077,2 m2, ebből az épületek hasznos összterülete 54.456 m2.

Szervezeti egységek

 • Gazdasági ügyintéző
 • Takarító
 • Konyhai dolgozó
 • Karbantartó
 • Gondnok
 • Portás
 • Kertész
 • Uszodamester
 • Fűtő
 • Anyagelőkészítő
 • Asztalos

Gazdasági Ügyintéző

Az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellátása.

Takarító

A munkaterületén jelentkező feladatokat az meghatározott rendszerességgel, illetve az alkalomhoz kapcsolódva ellássa.

Konyhai dolgozó

A megfelelő adagszámba, alkalommal, a higiénés előírások betartásával az ételek előkészítése, felszolgálása. Részt kell vennie az iskolai rendezvények előkészítésében, segíteni azok lebonyolításában és az azt követő feladatokban.

Karbantartó

Folyamatosan gondoskodik az intézmény épületében, berendezési tárgyaiban, gépein felmerülő szakipari munkát nem igénylő meghibásodások kijavításáról, karbantartási feladatok ellátásáról.

Gondnok

A feljegyzett munkák elvégzését megbeszéli az illetékes technikai dolgozóval, az ahhoz szükséges anyagokat, szerszámokat biztosítja (amennyiben a munka kivitelezéséhez szükséges szerszám, vagy anyag hiányzik – egyeztetve felettesével – gondoskodik annak beszerzéséről). Munkaideje kezdetekor és befejezésekor bejárja az épületet, ellenőrzi, és ha bármilyen rendellenességet tapasztal, azt azonnal közli felettesével.

Portás

Felel az intézmény szabályzata szerinti beléptetési rend megtartásáért, az oktató nevelő munka zavartalanságát biztosítja. Az iskola tulajdonát képező tárgyi eszközöket rendeltetésszerűen használja, megóvja. Minden olyan munkakörének megfelelő munkát köteles elvégezni, amivel a felettese megbízza.

Kertész feladatai

Tavasztól, őszig az iskola udvarának seprése, ásása, gereblyézése, növényzet, zöld terület locsolása, homok fertőtlenítése. Fák, bokrok, növények rendben tartása, füvesítés, gyeppótlás, növények telepítése, ápolása, trágyázása.

Uszodamester

Az uszoda Házirendjét betartatja. A vízgépészeti, a műszaki és a vegyszeradagoló berendezéseket kezeli és felügyeli. Felel az uszodacsarnok, a medence illetve a medence környékének a raktár, a vegyszerraktár, valamint a vízforgató helyiség tisztaságáért, rendjéért, az ott lévő berendezések szakszerű kezeléséért, tisztántartásáért és beállításáért. Vezeti a baleseti naplót, elkészíti a baleseti jegyzőkönyvet, amit a közvetlen felettesének továbbít.

Fűtő feladata

A fűtési rendszer hatásos és takarékos üzemeltetése.

Anyagelőkészítő feladata

Elvégzi az anyagok megadott méretre vágását, oktatásra való előkészítését, megfelelő raktározását. Elvégzi az oktatáshoz szükséges mintadarabok, szemléltető –, és segédeszközök jó minőségben történő készítését.

Keresés


Bejelentkezés
Elektronikus számla


Országos hírfigyelő


Fogyasztóvédelmi rovat


Élmény, sport, kikapcsolódás


Játékgyár


Csepeli strandfürdő hírek


Közérdekű információk


Térkép

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
1215 Budapest,
Katona József utca 62-64.

GPS: É.sz.: 47.4262584 | K.h.: 19.0841866

Cookie-kat azért használunk, hogy weboldalunkat még jobban az Ön személyes igényeire szabhassuk. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.