tevekenysegunk

Ingatlangazdálkodás

Ingatlangazdálkodás

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások, nem lakás célú helyiségek bérbeadása képezi az osztály fő tevékenységét. Külön csoportunk végzi a kapcsolattartást társaságunkkal szerződésben álló közüzemi szolgáltatókkal.

Ingatlangazdálkodási csoport

Kezelésünkben mintegy 1500 önkormányzati tulajdonú bérlakás van, melynek túlnyomó többsége szociális alapon bérbe adott, kisebb részben költségelvű, illetve néhány piaci alapú bérlet. A megüresedett lakások ismételt bérbeadása kizárólag pályázat, vagy versenytárgyalás útján történhet, így rendszeresen készítünk különböző pályázati felhívásokat. A megkötött szerződések alapján havonta számlát készítünk úgy a bérleti díjról, mint a közüzemek társaságunk felé megküldött szolgáltatási díjának áthárításáról.
Folyamatosan végezzük a lejáró határozott idejű bérleti szerződés ellenőrzését, a hosszabbítások bonyolítását, illetve készítjük elő azokat a szerződésmódosításokat, melyek jellemzően bérlőtársi jogviszony létesítése, megszűnése, bérleti jogviszony folytatása, vagy lakáscsere miatt váltak szükségessé. Kezeljük azokat a bejelentéseket, kérelmeket, panaszokat, melyek vagy a bérlőink részéről merülnek fel, vagy a szomszédok, társasházak kezelői nyújtanak be bérlőinkkel szemben.
Hasznosítunk ezen kívül 400 db nem lakás célú helyiséget, ahol közel azonos feladatokat látunk el, mint a lakások esetében. Helyiségeken kívül bérbe adunk különböző célra területeket, illetve parkolókat.
A vonatkozó törvény értelmében évente bérleményellenőrzést végzünk valamennyi bérlőnknél. Ennek során a lakások és üzlethelyiségek rendeltetésszerű használatát, a bérlői feladatkörbe sorolt karbantartási, állagmegóvási feladatok elvégzését is vizsgáljuk.
Több mint 150 vegyes tulajdonú társasházban és 50 tisztán önkormányzati tulajdonú épületben vannak albetéteink. A társasházak közgyűlésein képviseljük a tulajdonos Önkormányzatot, illetve 2013-tól Képviselő-testületi döntés alapján az 50 albetétet meghaladó társasházakban Számvizsgáló Bizottsági tagság megszerzését is szorgalmazzuk. SzB tagságunk birtokában hatékonyabban tudjuk ellenőrizni a közös képviselők tevékenységét, a tulajdonosi közösség és az Önkormányzat érdekeinek védelmét.

Üzlethelység tájékoztató

Energetikai csoport

A csoport elsődleges feladata a kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal. Ennek során előkészítjük a szolgáltatói szerződéseket, a megüresedő ingatlanok közműszolgáltatását átíratjuk, a lejárt hitelességű vízórákat lecseréltetjük. Évente előkészítjük az előírt közbeszerzési eljárást. Társaságunkhoz beérkező valamennyi közműszámlát ellenőrizzük, nyilvántartjuk, véleményeltérés esetén azokat számlareklamációval visszaküldjük. A bérbeadáshoz kapcsolódó teljesítéseket továbbszámlázzuk, míg a cégünket érintő fogyasztások számláit átutalásra továbbítjuk.
Tisztán önkormányzati tulajdonú épületegyütteseinkben gondnoki feladatot látnak el munkavállalóink. Lakás jellegű épületekben (Nyugdíjasház, Rákóczi tömb) gondnokaink szolgálati lakásban laknak, így bérlőink részére könnyen elérhetők, a felmerülő problémák nagy részét azonnal orvosolni tudják. Nem lakás célú helyiségekkel rendelkező épületben a munkaidőben a gondnokon kívül karbantartó, takarító személyzettel is rendelkezünk. Több lakásos, földszintes épületben házfelügyelőket alkalmazunk, akik a ház környezetének rendben tartásáról, télen síkosság mentesítéséről, szemétszállításkor a konténerek mozgatásáról is gondoskodnak.
Havonta végezzük a közüzemi mérőórák leolvasását azokban az albetétekben, ahol a díjakat társaságunk a bérlők fogyasztása alapján számlázza tovább. Ez mintegy 400 db lakást vagy üzlethelyiséget jelent, ahol jellemzően vízórákat, ezen kívül villany és gázmérőket olvasunk le.
Gondoskodunk kényszerkezelt társasházainkban a havi közüzemi számlák felosztásáról, továbbszámlázásáról a bérlők és a tulajdonostársak felé. Beszámoló közgyűléshez éves összeállításokat készítünk a kialakított közös költség alátámasztására.
Lezárt évet követően összeállítjuk az intézmények energiafelhasználási beszámolóját a Magyar Energia Hivatal felé. Ugyancsak évente felülvizsgáljuk a Főtáv Zrt-vel kötött megállapodásokat és amennyiben szükséges azokat módosítjuk.

Keresés


Bejelentkezés
Elektronikus számla


Országos hírfigyelő


Fogyasztóvédelmi rovat


Élmény, sport, kikapcsolódás


Játékgyár


Csepeli strandfürdő hírek


Közérdekű információk


Térkép

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
1215 Budapest,
Katona József utca 62-64.

GPS: É.sz.: 47.4262584 | K.h.: 19.0841866

Cookie-kat azért használunk, hogy weboldalunkat még jobban az Ön személyes igényeire szabhassuk. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.