Minőségi kifogások intézése

2015. júl. 6.

200483298-001

Fogyasztóvédelmi rovat: Minőségi kifogások intézése

A vásárlók többsége nincs tisztában azzal, hogy milyen jogok illetik meg, amikor egy hibás terméket szeretne kicseréltetni, megjavíttatni vagy az árát visszakérni. Vegyük sorra a lehetőségeinket!

Mit jelent a jegyzőkönyv-felvételi kötelezettség?

Az eladó köteles jegyzőkönyvet felvenni a fogyasztó kifogásáról. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a fogyasztó nevét és címét, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatai – jogszabályban foglaltak szerinti – kezeléséhez, az áru megnevezését és vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, az érvényesíteni kívánt igényt, valamint a kifogás rendezésének módját vagy az elutasítás indokát. Ha a vállalkozás a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének nem a fogyasztó által választott módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell jelölnie.

A jegyzőkönyvnek továbbá tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A felvett jegyzőkönyv másolatát az eladó köteles – igazolható módon ­– átadni a vásárlónak.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet három évig köteles megőrizni.

A minőségi kifogás elintézésének határideje

A kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze.

„A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el”

Ha a vásárló ilyen kiírással találkozik, nem szabad bedőlni neki. A kereskedő önkényesen nem kötheti feltételhez a minőségi kifogás intézését.

Mi a teendő, ha a termék nem alkalmas arra, amire a vásárló vette?

Például ha valaki vásárol egy médialejátszót, és megkérdezi az eladótól, hogy a készülék alkalmas-e egy adott formátum lejátszására és a válasz igen, akkor joggal várja el a vevő, hogy a filmeket jó minőségben nézhesse meg.

A jogszabály szerint, ha a termék nem felel meg mindazon tulajdonságoknak, amelyek a szerződésben benne foglaltatnak, akkor hibás teljesítésről beszélhetünk, függetlenül attól, hogy fizikailag hibás-e. A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés előtt a kötelezett tudomására hozta.

Jár a garancia, ha nincs meg az eredeti csomagolás?

Igen jár. Nem kell megőrizni az eredeti csomagolást ahhoz, hogy a vevő egy hibás terméket visszavigyen. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Ha nincs, akkor az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, számlát vagy nyugtát kell a fogyasztónak bemutatnia. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

„3 napon túl forduljon a gyártóhoz!”

Amikor a vevő visszavisz egy terméket, akkor nem egyszer a gyártóhoz irányítják azzal, hogy ő az, aki a problémát meg fogja oldani. Ez a gyakorlat a jogszabályoknak nem felel meg, mert a kereskedő - akitől a vevő megvásárolta a terméket – minden esetben köteles intézni a kifogást, amennyiben a vásárló hozzá fordul.

„Javítás miatt keresse a márkaszervizt!”

A kötelező jótállásra vonatkozó szabályok szerint a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. A döntés azonban ebben a kérdésben kizárólag a fogyasztót illeti meg, amennyiben pedig ő nem a szervizhez, hanem a kereskedőhöz fordul javítási igényével, a kerekedő jogszerűtlenül jár el, ha a kifogás intézését nem vállalja és a vásárlót a szervizhez irányítja arra hivatkozással, hogy javítással kapcsolatban a fogyasztónak a szervizt kell felkeresnie.

Lényeges továbbá, hogy amennyiben a hibás terméket javítják, akkor azt elismervény ellenében kell javításra átvenni.    

Új alkatrész beépítése

A jogszabály szerint, kötelező jótállás esetén, a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Fontos, hogy mindig legyünk tudatos vásárlók. Tájékozódjunk, hogy ne érjen minket kár, a vásárlás öröm és ne bosszúság legyen.

Keresés


Bejelentkezés
Elektronikus számla


Országos hírfigyelő


Fogyasztóvédelmi rovat


Élmény, sport, kikapcsolódás


Játékgyár


Csepeli strandfürdő hírek


Közérdekű információk


Térkép

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
1215 Budapest,
Katona József utca 62-64.

GPS: É.sz.: 47.4262584 | K.h.: 19.0841866

Cookie-kat azért használunk, hogy weboldalunkat még jobban az Ön személyes igényeire szabhassuk. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.